Trafik ve Çevre Bilgisi Videolu Ders Anlatımları

18.12.2020 15:00

Davranış Psikolojisi ve Genel Kavramlar
Trafik Psikolojisi
Trafik İle İlgili Kurullar, Kuruluşlar ve Komisyonlar
Trafik, Karayolu ve Araçlarla İlgili Tanımlar
Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması
Trafik İşaretleri
Işıklı Trafik İşaretleri
RYol Çizgileri
Trafik İşaret Levhaları
Araç Sürme Yasağı
Araç Kullanma Süreleri
Hız Kuralları
Takip Mesafesi
Geçme Kuralları / Sollama Kuralları
Dönüşler Doğrultu Değiştirme
Araçların Manevralarına Dair Kurallar
Sürücülerinin Geri Gitme, Geri Dönüş Manevraları
Kavşaklarda Geçiş Hakkı
Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar ve Sürücülerinin Uyacağı Kurallar
Gelen Trafikle Karşılaşmada Geçiş Kolaylığı Sağlama Kuralları
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Araçların Işıklandırılması ve Kullanılması
Karayolunda Bozulan Araçların İşaretlenmesi ve Çekilmesi
Tedbirsiz ve Saygısız Araç Sürme
Ses, Müzik, Görüntü ve Haberleşme Cihazları
Okul Taşıtları
Araçların Boyutları, Ölçü ve Ağırlıkları İle Yüklenmesi Esasları
Otoyol Kuralları
Bisiklet, Motorlu Bisiklet, Motosiklet ve Sürücüleri İle İlgili Kurallar
Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti
Çocuk, Engelli, Hasta ve Sakat Taşıtları, Engelli Yayalar, Yürüyüş Kolları
Yayalar, Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar
Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Verilme Şartları
Araçların Tescil İşlemleri, Motorlu Araçlara Ait Şartlar ile Muayeneleri
Trafik Kazaları
Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Haller
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
Araçlarda Bulundurulması Gereken Teçhizat ve Malzemeler
Çevre Bilgisi
Harita Bilgisi

Sosyal Medya