İlk Yardım Bilgisi Videolu Ders Anlatımları

18.12.2020 13:20

İlkyardımın Tanımı ve Önemi
İnsan Vücudu
Temel Yaşam Desteği, Solunum ve Kalp Durması
Suni Solunum Uygulamaları
Kanamalar ve Yaralanmalar
Şok, Bayılma ve Komada İlkyardım
Yara ve Yara Çeşitleri
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Yaralının Taşınmaya Hazırlanması ve Taşıma Şekilleri
Yaralıları Taşıma Yöntemleri

Sosyal Medya